Archiwa tagu: przedszkole

Żywienie dzieci w przedszkolu – aktualne badania

Dziś parę słów na temat moich badań  :)

Chciałabym się dzisiaj z Wami podzielić wynikami moich badań, których celem była ocena racji pokarmowych dzieci w wieku 4-6 lat. Badaniem zostało objętych dziesięć wybranych przedszkoli z terenu Wrocławia. Z każdego przedszkola, przez pięć dni pobierano całodzienne racje pokarmowe (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek). Dodatkowo jakościowej ocenie zostały poddane jadłospisy przedszkolne. Na ich podstawie uzyskano informacje, czy posiłki są prawidłowo zbilansowane oraz zgodne z zaleceniami. Ocenę sposobu żywienia dokonano na podstawie badań analitycznych. Tak uzyskane wyniki zostały porównane z obowiązującymi normami i zaleceniami.

WYNIKI

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż racje pokarmowe dzieci przedszkolnych budziły zastrzeżenia. Jako niedobory pokarmowe przyjęto podaż poniżej 75% realizacji całodziennej racji pokarmowej. Sformułowano następujące wnioski:

  1.  Jadłospisy nie były poprawnie ułożone. Nie spełniały kryteriów opracowanych przez dr Zofię Bielińską. Zauważono, że posiłki nie dostarczały surowych owoców i warzyw w odpowiedniej ilości. W większości nie zawierały także warzyw i owoców bogatych w witaminę C oraz w β – karoten. W posiłkach nie uwzględniono razowego pieczywa oraz grubych kasz.
  2. Racje pokarmowe dzieci w wieku 4-6 lat z wrocławskich przedszkoli budziły niepokój odnośnie rozkładu energetycznego na poszczególne posiłki. Badania wykazały, że posiłki były mało urozmaicone oraz źle zbilansowane.
  3. Posiłki w dużej mierze realizowały zapotrzebowanie młodego organizmu na makroskładniki oraz energię. Udział energetyczny węglowodanów w całodziennej racji pokarmowej był zgodny z zaleceniami (59% realizacji zaleceń). Natomiast stwierdzono, że udział energetyczny tłuszczów oraz białka odbiegał nieznacznie od normy. W podawanych dzieciom posiłkach udział energetyczny tłuszczów wynosił 28% (norma – 30%), a białka tylko 13% (norma – 15%). Także nieprawidłowe były proporcje w podaży kwasów tłuszczowych nasyconych (12,7% realizacji normy) i wielonienasyconych (średnio 3,01%).
  4. Racje pokarmowe realizowały zapotrzebowanie na poziomie 75% na witaminę A oraz z grupy B. Natomiast stwierdzono niedostateczne ilości witaminy C (56% całodziennej realizacji normy), E (61,8%), D (20,4%) oraz związków mineralnych: Ca (65,8%), Fe (65,9%). Także podaż wapnia kształtuje się na niskim poziomie. Zaobserwowano dużą zawartość Mg (140,8%), Cu (196,9%), Na (131% całodziennej realizacji normy), Zn (121,7%) w podawanych dzieciom posiłkach.

Uzyskane wyniki sugerują, iż konieczna jest edukacja społeczeństwa w zakresie racjonalnego żywienia. Mimo, iż w ostatnich latach obserwuje się wzrost świadomości żywieniowej wśród Polaków, jednak nadal sytuacja daleka jest do ideału.

Nawyki żywieniowe kształtują się już w dzieciństwie, dlatego ważne jest przekazywanie dzieciom właściwych zachowań żywieniowych jak najwcześniej. Za to nie tylko odpowiedzialni są rodzice, ale także placówki żywienia zbiorowego, gdzie dzieci spędzają większą część dnia.  Żywienie dzieci w przedszkolu wymaga odpowiedniego przygotowania. Osoby odpowiedzialne za układanie jadłospisów powinny być dobrze wyedukowane oraz mieć na uwadze dobro dzieci. Problemem jest także niska stawka żywieniowa przypadająca na jedno dziecko w przedszkolu. Jadłospisy na ogół są dobrze skomponowane. Jednak dobór produktów i potraw nie wspiera w sposób naturalny rozwoju fizycznego i psychicznego małego dziecka.

Szlachetne zdrowie

„Szlachetne zdrowie,
Nikt się nie dowie,
Jako smakujesz, aż się zepsujesz.”
J. Kochanowski

Racjonalne żywienie, szczególnie dzieci w wieku przedszkolnym jest bardzo ważne i odgrywa ogromną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu młodego człowieka. Przyrost masy ciała dziecka w wieku 4-6 lat wynosi około 2 kg, natomiast wzrost o 10-12 cm. Przeciętna masa ciała dziecka to 20 kg. Przez cały ten czas rozwojowi i usprawnieniu ulegają narządy wewnętrzne: płuca, serce, układ pokarmowy.

Organizm przedszkolaka stale rosnąc wykazuje szczególnie duże zapotrzebowanie na składniki pokarmowe oraz dużą wrażliwość na ich niedobór. Dziecko przebywając w przedszkolu, gdzie ma kontakt z innymi dziećmi, narażone jest na różne infekcje górnych dróg oddechowych. Niedoborowe żywienie, ubogie w białko i witaminy, zmniejsza odporność dziecka. Może to być powodem większej skłonności do zachorowań, co z kolei prowadzić może do gorszego rozwoju układu kostnego oraz niedokrwistości. Dlatego tak ważne jest, aby żywienie w tym wieku było racjonalne oraz, aby żywność dostarczała dziecku odpowiednich składników pokarmowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Badania naukowe, przeprowadzone przez ostatnie lata wskazują, iż dobrze zbilansowana dieta stosowana od najmłodszych lat i kontynuowana przez całe życie, warunkuje prawidłowy rozwój fizyczny i umysłowy człowieka, a także zwiększa wydolność organizmu.

Czy wiesz co je Twoje dziecko?